Tuesday, 9 July 2024

เรียนรู้ TDS meter คืออะไร คู่มือฉบับสมบูรณ์

TDS meter คือ

TDS Meter คือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของสารที่ละลายในน้ำ สารหรือของแข็งเหล่านี้ ได้แก่แร่ธาตุ เกลือ และอินทรียวัตถุที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำ การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของมิเตอร์ TDS การใช้งาน และความสำคัญของเครื่องวัดสามารถช่วยให้คุณรักษาคุณภาพน้ำสำหรับการดื่ม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เกษตรกรรม และกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ

Total dissolved solids (TDS) คืออะไร

TDS หมายถึงปริมาณรวมของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายในน้ำ สิ่งเหล่านี้ได้แก่

  • เกลืออนินทรีย์: เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต
  • อินทรียวัตถุ: รวมถึงซากพืช สารเคมีทางอุตสาหกรรม และสารที่เน่าเปื่อย

TDS Meter คืออะไร?

TDS Meter คืออุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ใช้ระบุปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมดในสารละลาย ซึ่งโดยทั่วไปคือน้ำ เนื่องจากของแข็งที่แตกตัวเป็นไอออนที่ละลายน้ำ เช่น เกลือและแร่ธาตุ จะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายเพิ่มขึ้น

คุณสามารถซื้อเครื่องวัด TDS ได้ในราคาไม่แพงมากสำหรับรุ่นพื้นฐานทั่วไป แต่มาตรฐานขั้นสูงสำหรับห้องปฎิบัติการ อาจมีราคาอยู่ที่หลักหลายหมื่นบาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระดับความแม่นยำและคุณลักษณะเพิ่มเติมที่มีให้

หน่วยการวัด TDS

พารามิเตอร์ TDS นิยมวัดโดยหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) โดยมีความหมายคือในน้ำ 1 ลิตร มีแร่ธาตุต่างๆ เจือปนอยู่ในน้ำหนักกี่มิลลิกรัม (mg/L = ppm)

น้ำดื่ม: ระดับ TDS ส่งผลต่อรสชาติ ความปลอดภัย องค์การอาหารและยา (หรืออ.ย) กำหนดแนะนำให้จำกัดไว้ที่ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) สำหรับน้ำดื่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าใจค่า TDS มาตรฐานสำหรับคุณภาพน้ำ

แหล่งที่มาหลักของ TDS สูงในน้ำ

โดยทั่วไประดับ TDS ของน้ำจะวัดเป็น Part Per Million (PPM) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) โดย TDS ที่สูงกว่าแสดงว่ามีแร่ธาตุที่ละลายในน้ำมากขึ้น และน้ำที่มีค่า TDS ต่ำกว่า 500 มก./ลิตร ก็ปลอดภัยสำหรับการดื่ม

  1. สารปนเปื้อนทางชีวภาพ: เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และปรสิต เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาหลักของ TDS สูงในน้ำ
  2. สารปนเปื้อนทางกายภาพ: แหล่งน้ำอาจดูดซับยาฆ่าแมลงและปุ๋ยจากการเกษตร ซึ่งทำให้ระดับ TDS เพิ่มขึ้น คุณภาพน้ำได้รับผลกระทบจากเกลือที่ละลายและสารเคมีที่ไหลบ่าเข้ามา
  3. สารปนเปื้อนสารเคมี: กระบวนการทางอุตสาหกรรมจะปล่อยสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น เกลือและโลหะหนัก ลงสู่แหล่งน้ำ สิ่งนี้สามารถเพิ่มระดับ TDS ของน้ำได้

แร่ธาตุทั่วไปที่ทำให้เกิดค่า TDS และผลที่ตามมา

เราได้แสดงรายการแร่ธาตุบางชนิดที่ทำให้ระดับ TDS สูงในน้ำ

  • โซเดียม (Na): TDS สูงเกิดจากโซเดียมส่วนเกินจากแหล่งธรรมชาติ ปริมาณเกลือที่สูงจะเปลี่ยนรสชาติและอาจเป็นอันตรายต่อใครก็ตามที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมจำกัด
  • แมกนีเซียม (Mg) และแคลเซียม (Ca): น้ำกระด้างซึ่งมีแคลเซียมและแมกนีเซียมสูงมักมีส่วนทำให้ TDS สูง แร่ธาตุเหล่านี้ส่งผลต่อความกระด้างของน้ำและอาจนำไปสู่ปัญหาตะกรันได้ แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายก็ตาม
  • คลอไรด์ (Cl): น้ำทะเลและการปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดมีคลอไรด์ไอออน ซึ่งเพิ่ม TDS ของน้ำ ปริมาณคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อาหารมีรสเค็มและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ