Tuesday, 9 July 2024

TDS คือค่าอะไร? ทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญ

TDS คือ

TDS ย่อมาจาก Total dissolved solids คือปริมาณของแข็งหรือสารต่างๆ ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำได้ทั้งหมดซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการประเมินคุณภาพน้ำ

โดยความหมายของของแข็งหรือสารต่างๆ ที่ละลายในน้ำนั้นหมายถึงปริมาณรวมของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายในของเหลว ซึ่งโดยทั่วไปสารเหล่านี้ได้แก่แร่ธาตุ เกลือ โลหะ แคตไอออน และแอนไอออนที่ละลายในน้ำ

ค่า TDS ส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่รสชาติน้ำดื่มของคุณไปจนถึงสุขภาพของระบบนิเวศทางน้ำ การทำความเข้าใจ TDS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้งานจริง เช่น เกษตรกรรมและการบำบัดน้ำดื่ม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS)

โดยทั่วไปแล้วค่า Total Dissolved Solids ในน้ำ เป็นการทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมดจึงเป็นการวัดปริมาณไอออนที่ละลายในเชิงคุณภาพ นอกจากนี้การทดสอบไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำที่เฉพาะเจาะจง เช่นความกระด้าง รสเค็ม กลิ่น การกัดกร่อน หรือการมีอยู่ของโลหะและการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา

ดังนั้นการทดสอบ TDS จึงถูกใช้เป็นการทดสอบตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไปของน้ำ แหล่งที่มาของ TDS ครอบคลุมสารที่ละลายหลายชนิดได้แก่

ประเภทของของแข็งที่ละลายทั้งหมด

รายการต่อไปนี้ให้รายละเอียดของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดทั่วไปที่อาจมีอยู่ในน้ำของคุณ

แคลเซียมสารหนู
คลอไรด์เหล็ก
แมกนีเซียมคลอรีน
โพแทสเซียมโซเดียม
สังกะสีฟลูออไรด์
อลูมิเนียมไบคาร์บอเนต
ทองแดงซัลเฟต
ตะกั่วยาฆ่าแมลง
เกลือสารกำจัดวัชพืช

การวัดปริมาณ TDS ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด

1. วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric method)

วิธีกราวิเมตริกเป็นวิธีการวัด TDS ที่แม่นยำเนื่องจากเป็นการวัดโดยตรง โดยนำน้ำนั้นมาอบแห้ง แล้วนำเศษที่เหลือไปชั่งน้ำหนัก

โดยทำตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C (หรือเรียกย่อๆ ว่า APHA 2540 C)

โดยมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้:
  • การเก็บตัวอย่าง: เก็บตัวอย่างน้ำในปริมาตรที่ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 100 มล. ถึง 1 ลิตร
  • การกรอง: กรองตัวอย่างเพื่อกำจัดสารแขวนลอย
  • การระเหย: โอนน้ำที่กรองแล้วไปยังจานระเหยที่ชั่งน้ำหนักไว้ล่วงหน้าแล้วระเหยน้ำ
  • การทำให้แห้ง: อบส่วนที่เหลือในเตาอบที่อุณหภูมิคงที่ (ปกติประมาณ 103-105°C) จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่
  • การชั่งน้ำหนัก: ชั่งน้ำหนักจานระเหยด้วยกากแห้งแล้วคำนวณ Total Dissolved Solids

 

สูตรคือ:

ตัวอย่างอุปกรณ์วัดโดยหลักการกราวิเมตริก (Gravimetric method)

2.วิธีวัดการนำไฟฟ้า (EC)

เราเรียกเครื่องมือนี้ว่า เครื่องวัด TDS Meter เป็นวิธีการทั่วไปและรวดเร็วกว่า เพียงเปิดเครื่องวัดแล้วจุมโพรบลงในน้ำที่ต้องการทดสอบ ตัวเลขก็จะแสดงบนหน้าจอในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm (mg/L= ppm )

ทำไมคุณควรตรวจวัดปริมาณ TDS

TDS ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ สุขภาพ ระบบประปาในบ้าน และแม้กระทั่งงานประจำวัน เช่น การทำอาหารและการทำความสะอาด

ด้วยการวัดค่า Total Dissolved Solids ของน้ำ คุณจะเข้าใจคุณภาพน้ำได้ดีขึ้นและส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร ทำให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และติดตั้งระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบ้านของคุณ

1. รสชาติและกลิ่น

น้ำประปาที่มีความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) สูงอาจมีรสขมและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยิ่งความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายทั้งหมดสูง น้ำของคุณก็จะยิ่งมีรสขมมากขึ้น แนะนำให้ใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิสและเครื่องกรองน้ำแบบเซรามิกเพื่อปรับปรุงรสชาติและกลิ่นของน้ำประปาที่มีรสขม

2. สุขภาพ

น้ำที่มี Total Dissolved Solids สูงไม่จำเป็นต้องไม่ดีต่อสุขภาพเสมอไป และหากค่าต่ำแต่มีสารบางชนิดเช่นตะกั่วและทองแดง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น การได้รับสารตะกั่วอาจทำให้สมองและระบบประสาทถูกทำลาย และการได้รับทองแดงในระดับสูงอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้ แนะนำให้ใช้ระบบรีเวิร์สออสโมซิสหรือเครื่องกลั่นน้ำเพื่อกรองโลหะหนัก

3. การบำรุงรักษาตัวกรอง

ระบบกรองน้ำเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีในการลดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด แต่อาจเกิดการสึกหรอได้ตามปกติ การทดสอบ TDS เป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบตัวกรองของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษา

4. ประปาและเครื่องใช้ไฟฟ้า

น้ำที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมละลายอยู่ในระดับสูงจะเป็นน้ำกระด้างและอาจส่งผลให้ระดับ TDS สูง เมื่อเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมละลาย จะรวมตัวกันในท่อและก่อตัวเป็นตะกรัน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเปลี่ยนท่อที่มีราคาแพงและทำให้อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าสั้นลง แนะนำให้ใช้น้ำยาปรับน้ำเพื่อกรองแคลเซียมและแมกนีเซียมเพื่อป้องกันการสะสมของตะกรัน

5. การทำอาหาร

การปรุงอาหารด้วยน้ำ TDS ที่สูงสามารถเปลี่ยนรสชาติของอาหารได้ เช่น ถ้าน้ำของคุณมีคลอรีนสูง คุณอาจพบว่าพาสต้าดูดซับรสชาติอันไม่พึงประสงค์จากน้ำเดือดได้ ไส้กรองคาร์บอนเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคลอรีนออกจากน้ำ