Tuesday, 9 July 2024

ดินเหนียว (Clay soil) คืออะไร ทุกสิ่งที่คุณควรรู้

ดินเหนียว

ดินเหนียวเป็น 1 ใน 3 ประเภทของดินพื้นฐาน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอนุภาคแร่ที่มีขนาดเล็กละเอียดมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.002 มม. และมีอินทรียวัตถุไม่มาก ดินที่ได้จะค่อนข้างเหนียวเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างอนุภาคในดินไม่มากนักและระบายน้ำได้ไม่ดีเลย

หากคุณสังเกตเห็นว่าน้ำมีแนวโน้มที่จะท่วมบนพื้นดินแทนที่จะซึมเข้าไปนั้น ให้มั่นใจได้เลยว่าดินของคุณเป็นดินเหนียว

เป็นไปได้ว่าคุณคงรู้อยู่แล้วว่าคุณมีดินเหนียวหรือไม่ หากดินเกาะติดกับรองเท้าและอุปกรณ์ทำสวนเหมือนกาว และก่อตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่ และมีเปลือกและแตกร้าวในสภาพอากาศแห้ง แสดงว่าคุณมีดินเหนียว ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อเสียได้แก่ :

  • ระบายน้ำได้ช้า
  • อุณหภูมิค่อยๆ ร้อนขึ้นในฤดูร้อน
  • บีบอัดได้ง่ายทำให้รากพืชเติบโตได้ยาก
  • ทั่วไปจะมี pH เป็นด่าง ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกผักที่ต้องการ pH อยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.0

การปรับปรุงดินเหนียว

มีหลายคนเชื่อกันว่าการเติมทรายลงในดินเหนียวจะช่วยให้ดินมีความพรุนมากขึ้น แต่นั่นเป็นความเชื่อผิดๆ ในความเป็นจริง การทำเช่นนั้นจะเปลี่ยนดินของคุณให้เป็นซีเมนต์ ซึ่งแข็งมากจนแม้กระทั่งใส้เดือน หนอนก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้

การแก้ไขให้หันไปใช้อินทรียวัตถุแทนเช่น ปุ๋ยหมัก เศษใบไม้ และปุ๋ยคอกที่เน่าเปื่อย อินทรียวัตถุเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขดินเหนียว ทำให้เนื้อดินพรุนขึ้น เพิ่มสารอาหาร ปรับปรุงการระบายน้ำและการเติมอากาศ ลดอุณหภูมิของดิน และให้พื้นที่รูพรุน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

การปรับปรุงดินเหนียวของคุณต้องใช้ความพยายาม แต่ข่าวดีก็คือการปรับปรุงโครงสร้างดินและช่วยให้ดำเนินการปลูกพืชได้ง่ายขึ้น ทางที่ดีควรปรับปรุงพื้นที่ปลูกทั้งหมดพร้อมกัน แทนที่จะพยายามปรับปรุงดินในหลุมปลูกแต่ละหลุม

ขั้นตอนในการปรับปรุงดินเหนียวมีดังนี้:

  1. เติมสารอินทรีย์ประมาณ 15 ถึง 50 เซนติเมตร ให้ทั่วทั้งแปลง เศษหญ้าที่ไม่ผ่านการบำบัด ใบไม้ที่ฉีกเป็นชิ้นๆ ปุ๋ยคอกที่เน่าเปื่อย และปุ๋ยหมักล้วนเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
  2. กระจายอินทรียวัตถุบนดิน จากนั้นเกลี่ยลงในดินด้านบน การใช้พลั่วดีกว่าเครื่องไถพรวนเนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายดินได้มากโดยไม่ทำให้ดินแหลกเป็นชิ้น
  3. ไถพรวนดินให้อินทรีย์วัตถุผสมกับดินเดิม ใช้เครื่องไถหากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือใช้จอบกรณีเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก
  4. ขั้นตอนทั้งหมดนี้ควรทำในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะดินเหนียวจะแข็งตัวและผสมกับอินทรียวัตถุได้ง่าย

การแก้ไขดินเหนียวเมื่อเวลาผ่านไป

ดินเหนียวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นดินร่วนได้ใน 1 ปี หรือ 1ฤดูกาลเพาะปลูก ขึ้นอยู่กับระดับความเหนียวในดินของคุณ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการเพิ่มอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ดินของคุณกลับคืนสู่สภาพดินเหนียว

การปรับปรุงดินต้องใช้เวลาและความอดทน แต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รางวัลหลายเท่า ขั้นตอนแรกควรเพิ่มอินทรียวัตถุให้มากที่สุดและผสมลงในดินให้ลึก ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ทำการทดสอบดินก่อน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรวมปูนขาว ฟอสฟอรัส หรือสารปรุงแต่งที่จำเป็นในขณะที่ไถพรวนอินทรียวัตถุได้ หากคุณกำลังสร้างเตียงใหม่ การดำเนินการนี้จะง่ายกว่ามาก

เริ่มต้นกระบวนการโดยใช้เครื่องไถพรวนดินที่มีอยู่ (หากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่) หรือใช้จอบ (หากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก) จากนั้นให้กระจายปุ๋ยหมักประมาณ 50 เซนติเมตร บนดินที่ไถพรวนแล้วใส่ปุ๋ยหมักลงไป ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกสองครั้ง อย่าลืมให้เริ่มทำตอนที่ดินค่อนข้างแห้งเท่านั้น การทำงานหรือการเดินบนดินเหนียวเปียกทำให้โครงสร้างที่คุณพยายามปรับปรุงเสียหายอย่างร้ายแรง