Tuesday, 9 July 2024

ISO 10816 คืออะไร? เข้าใจมาตรฐานการสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องจักร

มาตรฐาน ISO-10816 ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

ISO 10816 เป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ที่ให้แนวทางในการประเมินการสั่นสะเทือน Vibration ของเครื่องจักรโดยการวัดชิ้นส่วนที่ไม่หมุน

มาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือนมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาและการทำงานของเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่ในงานอุตสาหกรรม

ISO 10816 ให้ข้อมูลอ้างอิงเช่นระดับการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้ และสัญญาณเตือน หรือสภาวะการตัดการทำงานสำหรับเครื่องจักรต่างๆ โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลในอดีตที่รวบรวมโดย ISO TC 108

ISO 10816 เป็นหนึ่งในมาตรฐานแรกๆ ที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่สำหรับการประเมินการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร รวมถึงเครื่องจักรประเภทต่างๆ เช่น กังหันลม กังหันน้ำ กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ เครื่องจักรแบบลูกสูบ เป็นต้น

ประเภทของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

 • Part1: ISO 10816-1 เครื่องจักรทั่วไป
 • Part2: ISO 10816-2 กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • Part3: ISO 10816-3 เครื่องจักรที่สำคัญ
 • Part4: ISO 10816-4 กังหันแก๊ส (Gas Turbines)
 • Part5: ISO 10816-5 กังหันน้ำ (Hydro Turbine)
 • Part6: ISO 10816-6 เครื่องจักรลูกสูบ (Reciprocating Machinery)
 • Part7: ISO 10816-7 ปั๊ม
 • Part8: ISO 10816-8 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
 • Part21: ISO 10816-21 กังหันลมบนบกพร้อมกระปุกเกียร์ (Onshore wind turbines with gearbox)

ตัวอย่าง Part1: ISO 10816-1 เครื่องจักรทั่วไป

ISO 10816-1 เป็นเอกสารพื้นฐานที่กำหนดแนวทางทั่วไปสำหรับการวัดและประเมินการสั่นสะเทือนทางกลของเครื่องจักร โดยวัดจากชิ้นส่วนที่ไม่หมุน การจำแนกประเภทเครื่องมีดังนี้:

ประเด็นสำคัญของ ISO 10816

1. ขอบเขตและการประยุกต์

 • ISO 10816 ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงมอเตอร์ ปั๊ม พัดลม กังหัน และคอมเพรสเซอร์
 • มาตรฐานนี้ใช้เพื่อประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือนเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทำงานได้ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายและการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

2. สถานที่ตรวจวัด

 • โดยทั่วไปการวัดการสั่นสะเทือนจะดำเนินการกับชิ้นส่วนที่ไม่หมุนของเครื่อง เช่น ตัวเรือนแบริ่งหรือปลอกเครื่องจักร
 • วิธีการนี้ช่วยในการระบุระดับการสั่นสะเทือนโดยรวมและวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องจักร

3. โซนประเมินผล

ISO 10816 ได้มีการกำหนดโซนต่างๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ความรุนแรงของระดับการสั่นสะเทือน:

 • โซน A: โดยทั่วไประดับการสั่นสะเทือนภายในโซนนี้ถือว่ายอมรับได้สำหรับการใช้งานในระยะยาว
 • โซน B: ระดับการสั่นสะเทือนในโซนนี้บ่งชี้ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาที่จำกัด แต่อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไข
 • โซน C: ระดับการสั่นสะเทือนในโซนนี้บ่งบอกว่าเครื่องอาจทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจ และควรกำหนดเวลาการบำรุงรักษาเร็วๆ นี้
 • โซน D: ระดับการสั่นสะเทือนในโซนนี้มีความรุนแรงและสามารถสร้างความเสียหายได้ทันที ควรปิดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

4. เกณฑ์ความรุนแรงของการสั่นสะเทือน

 • มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์ตามความเร็วการสั่นสะเทือน (วัดเป็น mm/s หรือนิ้ว/s) หรือการเร่งความเร็ว (วัดเป็น m/s² หรือ g)
 • เกณฑ์เหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรและสภาพการทำงานของเครื่องจักร

5. การแบ่งประเภทของเครื่องจักร

 • เครื่องจักรแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามพิกัดกำลังและประเภท การจำแนกประเภทนี้ช่วยในการใช้เกณฑ์ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนที่เหมาะสม

6. เทคนิคการวัด

 • ISO 10816 สรุปเทคนิคที่แนะนำสำหรับการวัดการสั่นสะเทือน รวมถึงการใช้มาตรความเร่งและเซ็นเซอร์ความเร็ว
 • เน้นการสอบเทียบและการติดตั้งเซ็นเซอร์อย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำ

7. การตีความผลลัพธ์

 • มาตรฐานให้คำแนะนำในการตีความระดับการสั่นสะเทือนที่วัดได้ และเปรียบเทียบกับโซนการประเมินที่กำหนดไว้
 • ช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำงานของเครื่องจักร

ประโยชน์ของ ISO 10816

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: ด้วยการตรวจสอบและประเมินการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาเชิงป้องกันก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวครั้งใหญ่
 • ยืดอายุเครื่องจักร: การทำงานภายในขีดจำกัดการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้จะช่วยลดการสึกหรอ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ความปลอดภัย: การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในระดับการสั่นสะเทือนที่แนะนำจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยการลดความเสี่ยงของความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด
 • ประหยัดต้นทุน: การตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถป้องกันการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและลดการหยุดทำงาน ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก

บทสรุป

ISO 10816 เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ด้วยการให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการวัดและประเมินการสั่นสะเทือนบนชิ้นส่วนที่ไม่หมุน จะช่วยตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

การใช้ ISO 10816 เป็นประจำในแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ดีขึ้น ลดเวลาหยุดทำงาน และประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก