Wednesday, 10 July 2024

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) คืออะไร ความหมาย วิธีการตรวจวัด

อุณหภูมิห้อง

โดยทั่วไปอุณหภูมิห้อง (Room temperature) หมายถึงช่วงอุณหภูมิอากาศที่ผู้คนรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในอาคาร ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เลย หรือแม้แต่ช่วงอุณหภูมิที่ตกลงกันในระดับสากลด้วยซ้ำ อุณหภูมิภายในอาคารแตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละสถานที่ทั่วโลก แต่ก็ไม่เหมือนกับอุณหภูมิห้อง ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่สะดวกสบาย

ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1960 นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กชื่อ Povl Ole Fanger เริ่มค้นคว้าแนวคิดเรื่องความสะดวกสบายจากความร้อน โดยพยายามหาอุณหภูมิในร่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายมนุษย์ โดยพิจารณาจากอัตราการเผาผลาญ เสื้อผ้า ความเร็วลม ความชื้น และปัจจัยอื่นๆ

การค้นพบของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบและการทำงานของระบบปรับอากาศ HVAC และยังคงเป็นรากฐานสำหรับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติสำหรับอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร หากคุณเคยสงสัยว่าเหตุใดสำนักงานของคุณจึงถูกรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 25 °C

โดยทั่วไปจะมีการกำหนดไว้ภายในช่วงเฉพาะ แทนที่จะเป็นค่าที่แม่นยำ เพื่อพิจารณาความแปรผันของความสะดวกสบายและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ช่วงอุณหภูมิห้องที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 20°C ถึง 25°C (68°F ถึง 77°F)

 

ความหมายอ้างอิงถึงอุณหภูมิห้อง:

บ้านพักอาศัยทั่วไป

ตามพจนานุกรม American Heritage ภาษาอังกฤษ อุณหภูมิห้องอยู่ที่ 20–22 °C (68–72 °F) พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford ระบุว่าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 20 °C (72 °F) Merriam-Webster กำหนดช่วงอุณหภูมิ 15 ถึง 25 °C (59 ถึง 77 °F) ซึ่งเหมาะสำหรับการพักอาศัยของมนุษย์ในระยะยาว

อย่างไรก็ตามอุณหภูมิห้องมีแนวโน้มที่จะเย็นลงในฤดูหนาวและอุ่นขึ้นในฤดูร้อน ผู้คนปรับลดอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อน/เครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดค่าไฟและเหมาะกับเสื้อผ้าตามฤดูกาล

นอกจากนี้การศึกษายังระบุด้วยว่าผู้หญิงมักชอบอุณหภูมิที่อุ่นกว่าผู้ชาย องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้อุณหภูมิห้องขั้นต่ำ 20 °C (68 °F) สำหรับทารก เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วย ในทำนองเดียวกันบุคคลในกลุ่มเหล่านั้นจะไม่ทนต่อความร้อนที่มากเกินไป

 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

บางหน่วยงานกำหนดอุณหภูมิห้องสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์เช่นสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) กำหนดอุณหภูมิห้องมาตรฐานไว้ที่ 25 °C (77 °F, 298.15 K) ในอุตสาหกรรมยา อุณหภูมิห้องควบคุมคือ 20 ถึง 25 °C (68 ถึง 77 °F) สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) กำหนดอุณหภูมิปกติไว้ที่ 25 °C (77 °F) สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้รายงานและบันทึกอุณหภูมิห้องเนื่องจากอาจแตกต่างจากค่าในอุดมคติหรือค่ามาตรฐาน

 

อุณหภูมิห้องเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบ

แม้ว่าผู้คนจะใช้คำว่า “อุณหภูมิห้อง” และ “อุณหภูมิแวดล้อม” สลับกันได้ แต่ก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน อุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิที่บันทึกไว้จริงของสภาพแวดล้อม บางครั้งอาจแตกต่างจากอุณหภูมิห้องและอาจไม่ใช่อุณหภูมิภายในอาคารด้วยซ้ำ

 

ที่มาข้อมูล

https://www.epicurious.com/expert-advice/what-is-room-temperature