Tuesday, 9 July 2024

EC meter คือ: ทำไมต้องวัดค่าEC นำเครื่องมือใช้งานได้อย่างไร

EC meter คือ

การนำไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวัดว่าวัสดุนำกระแสไฟฟ้าได้ง่ายเพียงใด นักวิจัยจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการวัดค่าการนำไฟฟ้าและพัฒนาศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ ให้ก้าวหน้า

EC meter คือ

เครื่องวัดค่า EC หรือ EC meter คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย โดยจะวัดปริมาณความสามารถของสารละลายในการนำกระแสไฟฟ้าซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเข้มข้นของไอออนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ โดยมีการออกแบบที่หลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการพาณิชย์สำคัญจำนวนมาก

การวัดจะวัดเป็นหน่วยไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) โดยทั่วไปมีช่วงค่าตั้งแต่ 30 µS/cm ถึง 2000 µS/cm เช่น น้ำทะเลมีค่าการนำไฟฟ้าที่อ่านได้ประมาณ 50,000 µS/cm โดยค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้น ดังนั้น ค่า EC โดยทั่วไปจะถูกบันทึกที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ 25°C โดยมีการวัดอุณหภูมิและ ค่า EC พร้อมกันด้วย อีกหน่วยวัดของ EC คือ มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) โดยที่

1 mS/cm = 1,000 µS/cm

โดยระดับ EC ที่สูงขึ้น เช่น ถ้าค่าสูง 2000 µS/cm เป็นต้นไปมักแสดงหน่วยเป็น mS/cm เพื่อความสะดวกมากขึ้น

EC คืออะไร?

EC ย่อมาจาก Elecrical Conductivity (หรือเรียกสั้นๆว่า Conductivity) ซึ่ง Conductivity คือการวัดความเข้มข้นของไอออนที่มีอยู่ในตัวอย่าง คำนวณจากความสามารถของสารในการนำกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่กำหนด
น้ำกลั่นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีเพราะไม่มีไอออนหรือประจุ ส่วนน้ำที่มีเกลือและสารเคมีอนินทรีย์ที่ละลายอื่นๆ จะมีความเข้มข้นของไอออนสูงกว่าจึงมีระดับการนำไฟฟ้าสูงกว่า

ทำไมถึงต้องวัดค่า EC?

การนำไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่าและใช้กันทั่วไปสำหรับคุณภาพน้ำและดิน โดยจะใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (μS/cm) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ใช้ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

หากสนใจเนื้อหาหน่วยการวัดอย่างละเอียดสามารถอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยของ conductivity คืออะไร

การวัดค่า EC

วัดค่า EC มีการใช้ทั่วไปในด้านการเกษตร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการวัดค่า EC มีดังนี้:

  • EC meter: เครื่องมือมีทั้งแบบมือถือหรือตั้งโต๊ะ โดยตัว EC Meter จะทำการวัดค่า EC ของสารละลายในหน่วย มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือ ไมโครซีเมนส์ต่อเซ็นติเมตร (µS/cm)
  • อิเล็กโทรด: ปกติ EC Meter ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับอิเล็กโทรดหรือโพรบ โดยอิเล็กโทรดนี้จะจุ่มอยู่ในตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่า EC

การใช้งาน EC Meter

ข้อมูลสำคัญที่ได้จาก EC Meter สามารถนำไปใช้ในการใช้งานด้านการเกษตร และเชิงพาณิชย์ เช่น:

  • การปลูกพืชและการดูแลรักษา: ข้อมูลการวัดค่าการนำไฟฟ้าในดินและน้ำสามารถช่วยประกอบการตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับการชลประทาน และการใส่ปุ๋ย
  • ตู้ปลาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: EC Meter ช่วยให้ตรวจสอบซึ่งค่าที่อ่านได้เหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับสัตว์น้ำในฟาร์มได้
  • การบำบัดน้ำ: ข้อมูลค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการจัดการคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาการวัดค่าการนำไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาระบบนิเวศน้ำที่ดีและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีน้ำเสียระบายออก
  • การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ: น้ำที่ป้อนภายในหม้อไอน้ำมีสิ่งเจือปน และอาจทำให้เกิดปัญหาได้ในที่สุด การสะสมของสารปนเปื้อนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ EC Meter ช่วยให้ตรวจสอบระดับสิ่งเจือปนของน้ำในหม้อต้ม และสามารถเตือนภัยโอกาสที่หม้อต้มจะระเบิดได้
  • การบำรุงรักษาสระน้ำเกลือ: EC Meter สามารถช่วยตรวจสอบสมดุลของสารเคมีในสระว่ายน้ำหรือสปาได้ โดยตัว EC Meter จะสามารถระบุเมื่อที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำในสระปลอดภัย