Tuesday, 9 July 2024

วิธีวัดค่า pH ของดิน คำแนะนำทีละขั้นตอน และเทคนิคเพื่อความแม่นยำ

วัด pH ดิน

การรู้วิธีทดสอบ pH ของดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสม พืชส่วนใหญ่ชอบระดับความเป็นกรดหรือด่างในดินที่แตกต่างกัน ซึ่งวัดโดยระดับ pH ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 (มีความเป็นกรดมาก) ถึง 14 (มีความเป็นด่างมาก)

ทำไมถึงต้องรู้ค่า pH ของดิน

ระดับ pH คือการวัดความเป็นกรดซึ่งแสดงด้วยค่าระหว่าง 0 ถึง 14 ดินที่เป็นกรดมีค่า pH ต่ำกว่า 7.0 และดินที่เป็นด่างมีค่ามากกว่า 7.0 พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่แตกต่างกัน และเนื่องจากดินให้สารอาหารและแร่ธาตุมากมายที่พืชต้องการ การได้รับระดับ pH ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ระดับ pH ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้พืชของคุณอาจขาดสารอาหารและประสบปัญหาในการเจริญเติบโต จากตารางด้านล่างอธิบายเหตุผลหากดินเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปพืชจะไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารบางชนิดได้

วิธีทดสอบค่า pH ของดิน

ในการทดสอบระดับ pH ของดิน มี 3 วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพได้แก่การใช้กระดาษลิสมัต และการใช้เครื่องวัด pH ดิน เคล็ดลับที่ดีในการเก็บตัวอย่างดินจากดินของคุณคือการเก็บตัวอย่างจากใต้พื้นผิวเพื่อการอ่านที่แม่นยำ

1.การใช้กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสเป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแบบพกพาที่คุ้มค่าคุ้มราคา สำหรับทดสอบความเป็นกรดและความเป็นด่าง
การทดสอบค่า pH ของวัสดุมีความสำคัญมาก เนื่องจากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่สามารถดำรงอยู่ได้ในช่วง pH ที่แคบเท่านั้น ดังนั้น pH จึงเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สำคัญ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 1. แถบกระดาษลิตมัส (มีจำหน่ายที่ทั่วไปหรือทางออนไลน์)
 2. น้ำกลั่น (น้ำสะอาด โดยสามารถใช้น้ำ RO จากตู้หยอดเหรียญ หรือน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้)
 3. ทำความสะอาดภาชนะพลาสติกหรือแก้ว
 4. พลั่วหรือเกรียงอันเล็ก

ขั้นตอนการทดสอบดินโดยใช้กระดาษลิตมัส

 1. เก็บตัวอย่างดิน:รวบรวมและผสมตัวอย่างดินใส่ภาชนะ
 2. กำจัดเศษซากและปล่อยให้ดินแห้งหากจำเป็น
 3. ผสมดินกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 ให้เป็นสารละลาย
 4. จุ่มแถบกระดาษลิตมัสลงในสารละลายดิน รอให้แถบเปลี่ยนสี
 5. อ่านผลลัพธ์ เปรียบเทียบสีของกระดาษลิตมัสกับแผนภูมิ pH ที่ให้มาพร้อมกับแถบ

2. การใช้เครื่องวัดค่า pH Meter

เครื่องวัดค่า pH ของดินเป็นอุปกรณ์ที่ชาวสวนในบ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรใช้เพื่อวัดความเป็นกรดหรือด่างของดิน
การปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการให้พืชแข็งแรงและมีชีวิตชีวา เพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. เครื่องวัด pH แบบดิจิตอล (มีจำหน่ายทางออนไลน์)
 2. น้ำกลั่น
 3. ทำความสะอาดภาชนะพลาสติกหรือแก้ว
 4. พลั่วหรือเกรียงอันเล็ก

ขั้นตอน:

 1. ปรับเทียบเครื่องวัด pH ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อปรับเทียบมิเตอร์ก่อนใช้งาน
 2. เก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ต่างๆ ในสวนของคุณ
 3. ผสมตัวอย่างเข้าด้วยกันในภาชนะที่สะอาด
 4. เตรียมตัวอย่างโดยกำจัดเศษซากพืชใบไม้และปล่อยให้ดินแห้งหากจำเป็น
 5. ผสมดินกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 ให้เป็นสารละลาย
 6. วัดค่า pH โดยใส่หัววัด pH ลงในสารละลายดิน รอให้ค่าที่อ่านได้คงที่ จากนั้นจึงบันทึกค่า pH

การทำความเข้าใจผลลัพธ์

ช่วง pH โดยทั่วไป pH ของดินจะอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 10 โดยที่ 7 คือค่าที่เป็นกลาง

 • ดินที่เป็นกรด pH ต่ำกว่า 7 ดินส่วนใหญ่จะเป็นกรดเล็กน้อย
 • ดินที่เป็นด่าง pH สูงกว่า 7 ดินที่เป็นด่างส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณภูเขาหินปูน
 • ดินเป็นกลาง pH ประมาณ 7 เหมาะสำหรับสวนผักส่วนใหญ่และไม้ประดับหลายชนิด

การปรับและปรับสมดุล pH ของดินที่เป็นด่าง

หลังจากทดสอบดินแล้ว หากคุณมีค่า pH มากกว่า 7.0 แสดงว่าคุณมีดินที่เป็นด่าง ซึ่งหมายความว่าดินของคุณมีสารอาหารเช่นฟอสฟอรัส เหล็ก และแมงกานีสต่ำ

หากต้องการเพิ่มความเป็นกรดในดิน คุณสามารถเพิ่มสิ่งต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ใบไม้หรือเศษหญ้าจากสวนหรือวัสดุคลุมดินได้ อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยหมักเห็ดและมูลสัตว์ปีกเพราะจะทำให้ความเป็นด่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจจำเป็นต้องใช้ผงกำมะถันเพื่อช่วยหากการอ่านค่า pH สูงเกินไป

ผักบางชนิดชอบดินที่มีความเป็นด่างเล็กน้อยโดยมีค่าระหว่าง 7.0 ถึง 8.0 ซึ่งรวมถึงหน่อไม้ฝรั่ง กะหล่ำดาว กะหล่ำปลี องุ่น กระเทียมหอม และหัวผักกาด

การปรับและปรับสมดุล pH ของดินที่เป็นกรด

หากดินของคุณมีค่า pH ต่ำกว่า 7.0 แสดงว่าดินนั้นมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นกรณีของดินส่วนใหญ่นี่อาจเป็นปัญหาได้เนื่องจากธาตุอาหารในดินหลายชนิดละลายได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะเหล่านี้ และสามารถชะล้างออกไปได้ง่ายด้วยฝนหรือรดน้ำ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับสมดุลของดินที่เป็นกรดคือการเติมปูนขาว โดโลไมต์ หรือมูลสัตว์ปีก

มีผักและผลไม้หลายชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่เป็นกรดที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7.0 ซึ่งรวมถึงบลูเบอร์รี่ ถั่ว บรอกโคลี หัวบีท กระเทียม ผักคะน้า ผักกาดหอม ถั่วลันเตา มันฝรั่ง หัวหอม และผักโขม